seminaria

Noworoczne Seminarium Hapkido 2020

25 stycznia 2020 roku w sali gimnastycznej SSP7 w Krakowie spotkali się adepci Hapkido, by doskonalić swoje umiejętności w tej sztuce walki. Specjalny noworoczny trening poprowadzili trenerzy: dr hab. Katarzyna Sterkowicz-Przybycień (4 Dan), Prof. AWF, Rafał Przybycień (4 Dan), przy wsparciu Łukasza Delekty (2 Dan) oraz Adriana Piórko (2 Dan Karate). Dołączył do nas również nasz były uczeń Krzysztof Kubit (purpurowy pas BJJ) utytułowany zawodnik klubu Grapling Kraków. Po wspólnej rozgrzewce, doskonaleniu padów, kopnięć i technik samoobrony szukaliśmy różnic i podobieństw w Hapkido, Karate i BJJ.

Noworoczne Seminarium Hapkido 2019

2 lutego 2019 roku w dojang Społecznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie odbyło się po raz kolejny Noworoczne Seminarium Hapkido. Trzygodzinny trening przeprowadzili trenerzy: dr hab. Katarzyna Sterkowicz-Przybycień (4 Dan), Rafał Przybycień (4 Dan) oraz sensei Adrian Piórko (1 Dan Karate) i Krzysztof Kubit (purpurowy pas BJJ). Trening podzielony był na dwie części. W pierwszej udział wzięli najmłodsi adepci sztuki walki hapkido, młodzież i dorośli. Wspólnie doskonalili pady, kopnięcia, uderzenia i układy formalne hyung. Druga część przeznaczona była tylko dla dorosłych i młodzieży podczas, której ćwiczono techniki walki w parterze, kombinacje kopnięć i uderzeń   oraz techniki z długim kijem jang bong. Podczas naszego seminarium nakręcono film o korzyściach uprawiania sztuk walki. Film dostępny tu

Seminarium European Hapkido Alliance 2018

 

Noworoczne Seminarium Hapkido 2018

27 stycznia 2018 roku w dojang Społecznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie odbyło się po raz kolejny Noworoczne Seminarium Hapkido. Dwugodzinny trening przeprowadzili trenerzy: dr hab. Katarzyna Sterkowicz-Przybycień (4 Dan) i Rafał Przybycień (4 Dan). W zajęciach wzięli udział najmłodsi adepci sztuki walki hapkido, młodzież i dorośli. Wspólnie doskonalili pady, kopnięcia, uderzenia, układy formalne hyung oraz techniki z długim kijem jang bong. Film z seminarium dostępny tu.

Noworoczne Seminarium Hapkido 2017

SemW dniu 21 stycznia  2017 roku w dojang Społecznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie odbyło się Noworoczne Seminarium Hapkido. Noworoczny trening prowadzili trenerzy HAPKIDO MOO HAK KWAN POLSKA: dr hab. Katarzyna Sterkowicz-Przybycień (4 dan), Rafał Przybycień (4 dan) oraz sensei Adrian Piórko-Pawliński (1 dan) Karate. Podczas dwugodzinnego treningu wspólnie ćwiczyły dzieci, młodzież i dorośli doskonaląc pady, kopnięcia, uderzenia, układy formalne hyung oraz techniki samoobrony ho shin sul.

Seminarium European Hapkido Alliance 2016

Noworoczne Seminarium Hapkido 2016

P1050989

10 stycznia 2016 roku w hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie spotkali się adepci koreańskiej sztuki walki hapkido. Celem tegorocznego seminarium była korekta i doskonalenie technik przed zbliżającym się egzaminem na kolejne stopnie zaawansowania. W imprezie wzięły udział sekcje należące do European Hapkido Alliance. Był to specjalnie przygotowany trening, w którym uczestniczyli zarówno dorośli jak i dzieci. Tegoroczne zgrupowanie podobnie jak w latach ubiegłych zorganizowała sekcja Hapkido Moo Hak Kwan Polska wraz z  Zespołem Szkół Społecznych nr 7 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie. Noworoczne Seminarium Hapkido poprowadzili: przedstawiciel European Hapkido Alliance w Polsce  prof. Stanisław Sterkowicz (5 dan)dr hab. Katarzyna Sterkowicz-Przybycień (4 dan), Rafał Przybycień (3 dan) oraz gościnnie  sensei Adrian Piórko-Pawliński (1 dan) Karate. W treningu pomagali również instruktorzy Łukasz Delekta (2 dan), Szymon Delekta (2 dan) i Dawid Suszczyk (1 dan). Podczas zajęć doskonalono przewroty i pady, techniki samoobrony (Ho Shin Sool) oraz układy formalne (Hyung). Ćwiczono również kopnięcia i uderzenia w różnych kombinacjach.

World Congress on Health and Martial Arts in Interdisciplinary Approach (2015)

20150918_170248(1)W dniu 18 września 2015 roku reprezentacja Hapkido Moo Hak Kwan Polska na czele z prof. Stanisławem Sterkowiczem (5 Dan) wzięła udział w World Congress on Health and Martial Arts in Interdisciplinary Approach organizowanym przez Akademie im. Jana Długosza w Częstochowie pod patronatem Lecha Wałęsy laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Uczestnicy Kongresu reprezentujący, aż 4 kontynenty (Japonia, Brazylia, USA, Malezja, Czechy, Rosja, Wielka Brytania, Łotwa, Hiszpania, Szwecja, Ukraina i Polska) mieli możliwość zapoznania się z praktycznym wykorzystaniem elementów sztuk walki w różnych kontekstach terapeutycznych, dzięki zorganizowanym warsztatom i pokazom. Przedstawiciele naszej sekcji pobyt w Częstochowie rozpoczęli od zwiedzania klasztoru na Jasnej Górze. Następnie uczestniczyli w jednym z paneli naukowych a na koniec dali pokaz koreańskiej sztuki walki Hapkido. Wystąpienie w międzynarodowym gronie specjalistów z dziedziny sztuk walki było dla nas ogromnym wyróżnieniem. Ponadto artykuł autorstwa dr hab. Katarzyny Sterkowicz-Przybycień (4 Dan), Rafała Przybycienia (3 Dan) i Sama Plumba (7 Dan) dotyczący motywacji i wpływu treningu hapkido na poprawę zdolności koordynacyjnych i wydolności oraz przedstawienia możliwości zastąpienia bądź uzupełnienia tradycyjnego wf lekcjami opartymi na zatwierdzonym przez MENiS programie pt. „Sztuka walki hapkido alternatywą dla tradycyjnego programu wf” został opublikowany w Archives of Budo Congress Proceedings

Noworoczne Seminarium Hapkido 2015

18 stycznia 2015 roku w hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie spotkali się adepci koreańskiej sztuki walki hapkido. Celem tegorocznego seminarium była korekta i doskonalenie technik przed zbliżającym się egzaminem na kolejne stopnie zaawansowania. W imprezie wzięły udział sekcje należące do European Hapkido Alliance. Był to specjalnie przygotowany trening, w którym uczestniczyli zarówno dorośli jak i dzieci. Tegoroczne zgrupowanie podobnie jak w latach ubiegłych zorganizowała sekcja Hapkido Moo Hak Kwan Polska wraz z  Zespołem Szkół Społecznych nr 7 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie. Noworoczne Seminarium Hapkido poprowadzili: przedstawiciel European Hapkido Alliance w Polsce  prof. Stanisław Sterkowicz (5 dan)dr Katarzyna Sterkowicz-Przybycień (4 dan), Rafał Przybycień (3 dan) oraz gościnnie  sensei Adrian Piórko-Pawliński (1 dan) Karate. Seminarium rozpoczęło się pokazami w wykonaniu uczniów i instruktorów. Następnie przystąpiono do treningu, podczas którego doskonalono  przewroty i pady, techniki samoobrony (Ho Shin Sool) oraz ćwiczenia formalne (Hyung). Ćwiczono również kopnięcia i uderzenia w różnych kombinacjach.

Pokaz slajdów

Zdjęcia z pokazu 

Noworoczne Seminarium Hapkido 2014

26 stycznia 2014 roku w hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie spotkali się adepci koreańskiej sztuki walki hapkido. Celem tegorocznego seminarium było poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu tej sztuki walki. W imprezie wzięły udział sekcje należące do European Hapkido Alliance. Był to specjalnie przygotowany trening, w którym uczestniczyli zarówno dorośli jak i dzieci. Tegoroczne zgrupowanie podobnie jak w latach ubiegłych zorganizowała sekcja Hapkido Moo Hak Kwan Polska wraz z  Zespołem Szkół Społecznych nr 7 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie. Noworoczne Seminarium Hapkido poprowadzili: przedstawiciel European Hapkido Alliance w Polsce  prof. Stanisław Sterkowicz dyrektor Instytutu Sportu krakowskiej AWF, posiadający 5 dan w hapkido oraz stopnie mistrzowskie w ju-jitsu, judo i karate, dr Katarzyna Sterkowicz-Przybycień (4 dan), Rafał Przybycień (3 dan) oraz gościnnie  sensei Adrian Piórko-Pawliński (1 dan) Karate. Seminarium rozpoczęło się pokazami w wykonaniu najstarszych uczniów. Prezentowano ćwiczenia formalne (Hyung) oraz techniki samoobrony (Ho Shin Sool). Po prezentacji przystąpiono do pierwszej części treningu, podczas której skupiono się na doskonaleniu przewrotów, padów i  rzutów. Podczas drugiej części treningu, skierowanej wyłącznie dla starszych uczniów skupiono się na technikach uciskowych na punkty wrażliwe na ciele człowieka, doskonalono kombinacje technik ręcznych i nożnych przydatnych w sparingach oraz ćwiczono obrony przed uderzeniem od przodu. Po ćwiczeniach praktycznych miało miejsce wystąpienie Grzegorza Czarneckiego, który uczestniczył w tegorocznym Rajdzie Dakar. Jego relacja z tego najtrudniejszego z organizowanych na świecie rajdów była bardzo interesująca i pełna przykładów na to, że właściwe przygotowanie fizyczne i nastawienie psychiczne ma wpływ na osiągnięcie celu. Będziemy kibicować Grzegorzowi za rok.

Pokaz slajdów

                                                       

Seminarium European Hapkido Alliance

W dniach 9.06-16.07.2013 przebywał w Polsce Prezydent European Hapkido Alliance Sam Plum (7 Dan) i jego asystent Nick Sellars (5 Dan). Podczas swojej wizyty przeprowadzili treningi i wykłady dla uczestników obozu rekreacyjno-sportowego hapkido w Kołkówce. Odebrali egzamin na 4 Dan,  do którego w obecności swoich uczniów przystąpiła Katarzyna Sterkowicz-Przybycień. Swój pobyt kontynuowali w Krakowie ćwicząc wspólnie z instruktorami Hapkido Moo Hak Kwan Polska prezentując ćwiczenia formalne (Hyung) z bronią oraz techniki (Ho Shin Sool). Wizytę mistrzów zakończono wspólnym spotkaniem przy kolacji.

Zdjęcia z seminarium

Noworoczne Seminarium Hapkido 2013

W niedzielę 3 lutego 2013 roku w hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie spotkali się adepci koreańskiej sztuki walki hapkido. Celem tegorocznego seminarium było poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu tej sztuki walki. W imprezie wzięły udział sekcje należące do European Hapkido Alliance. Był to specjalnie przygotowany trening, w którym uczestniczyli zarówno dorośli jak i dzieci. Tegoroczne zgrupowanie zorganizowała sekcja Hapkido Moo Hak Kwan Polska wraz z  Zespołem Szkół Społecznych nr 7 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie. Noworoczne Seminarium Hapkido poprowadzili: przedstawiciel European Hapkido Alliance w Polsce prof. Stanisław Sterkowicz dyrektor Instytutu Sportu krakowskiej AWF posiadający (5 dan) w hapkido oraz stopnie mistrzowskie w ju-jitsu, judo i karate, dr Katarzyna Sterkowicz-Przybycień (3 dan), Rafał Przybycień (3 dan) oraz gościnnie shihan Zenon Liszkiewicz (6 dan) Okuyama Ryu Aiki Jujutsusensei Adrian Piórko-Pawliński (1 dan) Karate. Seminarium rozpoczęło się pokazami w wykonaniu trenerów i uczniów. Prezentowano techniki amortyzacji upadków, ćwiczenia formalne (Hyung) oraz techniki samoobrony (Ho Shin Sool). Po prezentacji przystąpiono do pierwszej części treningu, podczas której skupiono się na doskonaleniu przewrotów, padów i kopnięć. Uczniowie zapoznali się również z technikami obrony przed uchwytem za ręce. Podczas drugiej części treningu, skierowanej wyłącznie dla starszych uczniów zaprezentowano techniki z krótkim kijem (Dan Bong Sun Sul), kombinacje technik ręcznych i nożnych przydatnych w sparingach oraz techniki aiki jujutsu. Na zakończenie Noworocznego Seminarium  ćwiczący wysłuchali wykładu prof. Stanisława Sterkowicza  na temat  czynników warunkujących osiągnięcie wysokich wyników w sportach i sztukach walki.

Film z pokazu

Zdjęcia z pokazu

Pokaz slajdów

Noworoczne Seminarium Hapkido 2012

W niedzielę 15 stycznia w hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie spotkało się ponad 60 adeptów koreańskiej sztkui walki hapkido. Celem tegorocznego seminarium było poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu tej sztuki walki. W imprezie wzięły udział sekcje należące do European Hapkido Alliance. Program wf oparty na sztuce walki hapkido został nagrodzony i zatwierdzony przez MENiS w 2004 do wprowadzenia do szkół.  Był to specjalnie przygotowany trening, w którym uczestniczyli zarówno dorośli jak i dzieci. Autorami tego programu są trenerzy Hapkido Moo Hak Kwan dr Katarzyna Sterkowicz-Przybycień (3 dan) i Rafał Przybycień (2 dan), którzy wraz z Zespołem Szkół Społecznych nr 7 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie zorganizowali to zgrupowanie. W ZSS nr 7 od ponad 10 lat w ramach wychowania fizycznego prowadzone jest hapkido. Noworoczne Seminarium Hapkido poprowadzili: przedstawiciel European Hapkido Alliance w Polsce prof. Stanisław Sterkowicz kierownik Katedry Teorii i Metodyki Sportu oraz Zakładu Teorii i Metodyki Sportów Walki krakowskiej AWF posiadający 5 dan w hapkido oraz stopnie mistrzowskie w ju-jitsu, judo i karate, dr Katarzyna Sterkowicz-Przybycień (3 dan), mgr Rafał Przybycień (2 dan). Seminarium rozpoczęło się pokazem w wykonaniu trenerów i uczniów. Prezentowano ćwiczenia formalne (Hyung) oraz techniki samoobrony (Ho Shin Sool). Po prezentacji przystąpiono do pierwszej części treningu, podczas której skupiono się na doskonaleniu przewrotów, padów i kopnięć. Uczniowie zapoznali się również z technikami obrony przed uderzeniem i kopnięciem (Bang Kwon Sul i Ban Jok Sul). Podczas drugiej części treningu, skierowanej wyłącznie dla starszych uczniów zaprezentowano techniki obrony przed atakiem nożem (Dando Makki) oraz kombinacje technik ręcznych i nożnych przydatnych w sparingach. Na zakończenie Noworocznego Seminarium  ćwiczący wysłuchali wykładu prof. Stanisława Sterkowicza na temat  taktyki walki i  zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych.

Film z seminarium 

Zdjęcia z seminarium