seminaria

Seminarium European Hapkido Alliance 2018

 

Noworoczne Seminarium Hapkido 2018

 

Noworoczne Seminarium Hapkido 2017

SemW dniu 21 stycznia  2017 roku w dojang Społecznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie odbyło się Noworoczne Seminarium Hapkido. Noworoczny trening prowadzili trenerzy HAPKIDO MOO HAK KWAN POLSKA: dr hab. Katarzyna Sterkowicz-Przybycień (4 dan), Rafał Przybycień (4 dan) oraz sensei Adrian Piórko-Pawliński (1 dan) Karate. Podczas dwugodzinnego treningu wspólnie ćwiczyły dzieci, młodzież i dorośli doskonaląc pady, kopnięcia, uderzenia, układy formalne hyung oraz techniki samoobrony ho shin sul.

Seminarium European Hapkido Alliance 2016

Noworoczne Seminarium Hapkido 2016

P1050989

10 stycznia 2016 roku w hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie spotkali się adepci koreańskiej sztuki walki hapkido. Celem tegorocznego seminarium była korekta i doskonalenie technik przed zbliżającym się egzaminem na kolejne stopnie zaawansowania. W imprezie wzięły udział sekcje należące do European Hapkido Alliance. Był to specjalnie przygotowany trening, w którym uczestniczyli zarówno dorośli jak i dzieci. Tegoroczne zgrupowanie podobnie jak w latach ubiegłych zorganizowała sekcja Hapkido Moo Hak Kwan Polska wraz z  Zespołem Szkół Społecznych nr 7 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie. Noworoczne Seminarium Hapkido poprowadzili: przedstawiciel European Hapkido Alliance w Polsce  prof. Stanisław Sterkowicz (5 dan)dr hab. Katarzyna Sterkowicz-Przybycień (4 dan), Rafał Przybycień (3 dan) oraz gościnnie  sensei Adrian Piórko-Pawliński (1 dan) Karate. W treningu pomagali również instruktorzy Łukasz Delekta (2 dan), Szymon Delekta (2 dan) i Dawid Suszczyk (1 dan). Podczas zajęć doskonalono przewroty i pady, techniki samoobrony (Ho Shin Sool) oraz układy formalne (Hyung). Ćwiczono również kopnięcia i uderzenia w różnych kombinacjach.

World Congress on Health and Martial Arts in Interdisciplinary Approach (2015)

20150918_170248(1)W dniu 18 września 2015 roku reprezentacja Hapkido Moo Hak Kwan Polska na czele z prof. Stanisławem Sterkowiczem (5 Dan) wzięła udział w World Congress on Health and Martial Arts in Interdisciplinary Approach organizowanym przez Akademie im. Jana Długosza w Częstochowie pod patronatem Lecha Wałęsy laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Uczestnicy Kongresu reprezentujący, aż 4 kontynenty (Japonia, Brazylia, USA, Malezja, Czechy, Rosja, Wielka Brytania, Łotwa, Hiszpania, Szwecja, Ukraina i Polska) mieli możliwość zapoznania się z praktycznym wykorzystaniem elementów sztuk walki w różnych kontekstach terapeutycznych, dzięki zorganizowanym warsztatom i pokazom. Przedstawiciele naszej sekcji pobyt w Częstochowie rozpoczęli od zwiedzania klasztoru na Jasnej Górze. Następnie uczestniczyli w jednym z paneli naukowych a na koniec dali pokaz koreańskiej sztuki walki Hapkido. Wystąpienie w międzynarodowym gronie specjalistów z dziedziny sztuk walki było dla nas ogromnym wyróżnieniem. Ponadto artykuł autorstwa dr hab. Katarzyny Sterkowicz-Przybycień (4 Dan), Rafała Przybycienia (3 Dan) i Sama Plumba (7 Dan) dotyczący motywacji i wpływu treningu hapkido na poprawę zdolności koordynacyjnych i wydolności oraz przedstawienia możliwości zastąpienia bądź uzupełnienia tradycyjnego wf lekcjami opartymi na zatwierdzonym przez MENiS programie pt. „Sztuka walki hapkido alternatywą dla tradycyjnego programu wf” został opublikowany w Archives of Budo Congress Proceedings

Noworoczne Seminarium Hapkido 2015

18 stycznia 2015 roku w hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie spotkali się adepci koreańskiej sztuki walki hapkido. Celem tegorocznego seminarium była korekta i doskonalenie technik przed zbliżającym się egzaminem na kolejne stopnie zaawansowania. W imprezie wzięły udział sekcje należące do European Hapkido Alliance. Był to specjalnie przygotowany trening, w którym uczestniczyli zarówno dorośli jak i dzieci. Tegoroczne zgrupowanie podobnie jak w latach ubiegłych zorganizowała sekcja Hapkido Moo Hak Kwan Polska wraz z  Zespołem Szkół Społecznych nr 7 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie. Noworoczne Seminarium Hapkido poprowadzili: przedstawiciel European Hapkido Alliance w Polsce  prof. Stanisław Sterkowicz (5 dan)dr Katarzyna Sterkowicz-Przybycień (4 dan), Rafał Przybycień (3 dan) oraz gościnnie  sensei Adrian Piórko-Pawliński (1 dan) Karate. Seminarium rozpoczęło się pokazami w wykonaniu uczniów i instruktorów. Następnie przystąpiono do treningu, podczas którego doskonalono  przewroty i pady, techniki samoobrony (Ho Shin Sool) oraz ćwiczenia formalne (Hyung). Ćwiczono również kopnięcia i uderzenia w różnych kombinacjach.

Pokaz slajdów

Zdjęcia z pokazu 

Noworoczne Seminarium Hapkido 2014

26 stycznia 2014 roku w hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie spotkali się adepci koreańskiej sztuki walki hapkido. Celem tegorocznego seminarium było poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu tej sztuki walki. W imprezie wzięły udział sekcje należące do European Hapkido Alliance. Był to specjalnie przygotowany trening, w którym uczestniczyli zarówno dorośli jak i dzieci. Tegoroczne zgrupowanie podobnie jak w latach ubiegłych zorganizowała sekcja Hapkido Moo Hak Kwan Polska wraz z  Zespołem Szkół Społecznych nr 7 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie. Noworoczne Seminarium Hapkido poprowadzili: przedstawiciel European Hapkido Alliance w Polsce  prof. Stanisław Sterkowicz dyrektor Instytutu Sportu krakowskiej AWF, posiadający 5 dan w hapkido oraz stopnie mistrzowskie w ju-jitsu, judo i karate, dr Katarzyna Sterkowicz-Przybycień (4 dan), Rafał Przybycień (3 dan) oraz gościnnie  sensei Adrian Piórko-Pawliński (1 dan) Karate. Seminarium rozpoczęło się pokazami w wykonaniu najstarszych uczniów. Prezentowano ćwiczenia formalne (Hyung) oraz techniki samoobrony (Ho Shin Sool). Po prezentacji przystąpiono do pierwszej części treningu, podczas której skupiono się na doskonaleniu przewrotów, padów i  rzutów. Podczas drugiej części treningu, skierowanej wyłącznie dla starszych uczniów skupiono się na technikach uciskowych na punkty wrażliwe na ciele człowieka, doskonalono kombinacje technik ręcznych i nożnych przydatnych w sparingach oraz ćwiczono obrony przed uderzeniem od przodu. Po ćwiczeniach praktycznych miało miejsce wystąpienie Grzegorza Czarneckiego, który uczestniczył w tegorocznym Rajdzie Dakar. Jego relacja z tego najtrudniejszego z organizowanych na świecie rajdów była bardzo interesująca i pełna przykładów na to, że właściwe przygotowanie fizyczne i nastawienie psychiczne ma wpływ na osiągnięcie celu. Będziemy kibicować Grzegorzowi za rok.

Pokaz slajdów

                                                       

Seminarium European Hapkido Alliance

W dniach 9.06-16.07.2013 przebywał w Polsce Prezydent European Hapkido Alliance Sam Plum (7 Dan) i jego asystent Nick Sellars (5 Dan). Podczas swojej wizyty przeprowadzili treningi i wykłady dla uczestników obozu rekreacyjno-sportowego hapkido w Kołkówce. Odebrali egzamin na 4 Dan,  do którego w obecności swoich uczniów przystąpiła Katarzyna Sterkowicz-Przybycień. Swój pobyt kontynuowali w Krakowie ćwicząc wspólnie z instruktorami Hapkido Moo Hak Kwan Polska prezentując ćwiczenia formalne (Hyung) z bronią oraz techniki (Ho Shin Sool). Wizytę mistrzów zakończono wspólnym spotkaniem przy kolacji.

Zdjęcia z seminarium

Noworoczne Seminarium Hapkido 2013

W niedzielę 3 lutego 2013 roku w hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie spotkali się adepci koreańskiej sztuki walki hapkido. Celem tegorocznego seminarium było poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu tej sztuki walki. W imprezie wzięły udział sekcje należące do European Hapkido Alliance. Był to specjalnie przygotowany trening, w którym uczestniczyli zarówno dorośli jak i dzieci. Tegoroczne zgrupowanie zorganizowała sekcja Hapkido Moo Hak Kwan Polska wraz z  Zespołem Szkół Społecznych nr 7 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie. Noworoczne Seminarium Hapkido poprowadzili: przedstawiciel European Hapkido Alliance w Polsce prof. Stanisław Sterkowicz dyrektor Instytutu Sportu krakowskiej AWF posiadający (5 dan) w hapkido oraz stopnie mistrzowskie w ju-jitsu, judo i karate, dr Katarzyna Sterkowicz-Przybycień (3 dan), Rafał Przybycień (3 dan) oraz gościnnie shihan Zenon Liszkiewicz (6 dan) Okuyama Ryu Aiki Jujutsusensei Adrian Piórko-Pawliński (1 dan) Karate. Seminarium rozpoczęło się pokazami w wykonaniu trenerów i uczniów. Prezentowano techniki amortyzacji upadków, ćwiczenia formalne (Hyung) oraz techniki samoobrony (Ho Shin Sool). Po prezentacji przystąpiono do pierwszej części treningu, podczas której skupiono się na doskonaleniu przewrotów, padów i kopnięć. Uczniowie zapoznali się również z technikami obrony przed uchwytem za ręce. Podczas drugiej części treningu, skierowanej wyłącznie dla starszych uczniów zaprezentowano techniki z krótkim kijem (Dan Bong Sun Sul), kombinacje technik ręcznych i nożnych przydatnych w sparingach oraz techniki aiki jujutsu. Na zakończenie Noworocznego Seminarium  ćwiczący wysłuchali wykładu prof. Stanisława Sterkowicza  na temat  czynników warunkujących osiągnięcie wysokich wyników w sportach i sztukach walki.

Film z pokazu

Zdjęcia z pokazu

Pokaz slajdów

Noworoczne Seminarium Hapkido 2012

W niedzielę 15 stycznia w hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie spotkało się ponad 60 adeptów koreańskiej sztkui walki hapkido. Celem tegorocznego seminarium było poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu tej sztuki walki. W imprezie wzięły udział sekcje należące do European Hapkido Alliance. Program wf oparty na sztuce walki hapkido został nagrodzony i zatwierdzony przez MENiS w 2004 do wprowadzenia do szkół.  Był to specjalnie przygotowany trening, w którym uczestniczyli zarówno dorośli jak i dzieci. Autorami tego programu są trenerzy Hapkido Moo Hak Kwan dr Katarzyna Sterkowicz-Przybycień (3 dan) i Rafał Przybycień (2 dan), którzy wraz z Zespołem Szkół Społecznych nr 7 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie zorganizowali to zgrupowanie. W ZSS nr 7 od ponad 10 lat w ramach wychowania fizycznego prowadzone jest hapkido. Noworoczne Seminarium Hapkido poprowadzili: przedstawiciel European Hapkido Alliance w Polsce prof. Stanisław Sterkowicz kierownik Katedry Teorii i Metodyki Sportu oraz Zakładu Teorii i Metodyki Sportów Walki krakowskiej AWF posiadający 5 dan w hapkido oraz stopnie mistrzowskie w ju-jitsu, judo i karate, dr Katarzyna Sterkowicz-Przybycień (3 dan), mgr Rafał Przybycień (2 dan). Seminarium rozpoczęło się pokazem w wykonaniu trenerów i uczniów. Prezentowano ćwiczenia formalne (Hyung) oraz techniki samoobrony (Ho Shin Sool). Po prezentacji przystąpiono do pierwszej części treningu, podczas której skupiono się na doskonaleniu przewrotów, padów i kopnięć. Uczniowie zapoznali się również z technikami obrony przed uderzeniem i kopnięciem (Bang Kwon Sul i Ban Jok Sul). Podczas drugiej części treningu, skierowanej wyłącznie dla starszych uczniów zaprezentowano techniki obrony przed atakiem nożem (Dando Makki) oraz kombinacje technik ręcznych i nożnych przydatnych w sparingach. Na zakończenie Noworocznego Seminarium  ćwiczący wysłuchali wykładu prof. Stanisława Sterkowicza na temat  taktyki walki i  zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych.

Film z seminarium 

Zdjęcia z seminarium