publikacje

Książki

Sterkowicz. S. 1992. Charakterystyka wybranych wskaźników określających stan przygotowania zawodników karate. Wyd. Monograficzne AWF, Kraków, 47. 

 

 

Sterkowicz. S. 1998. Ju-jitsu: wybrane aspekty sztuki walki obronnej. Studia i Monografie AWF, Kraków, 2. 

 

 

 

Sterkowicz. S. 1999. Czynności zawodowe trenera w sportach walki. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana w Zakładzie Sportów Walki AWF w Krakowie 28 czerwca 1997 r. Zeszyty Naukowe AWF, Kraków, 77. 

 

 

Sterkowicz S., Madejski E. 1999. ABC Hapkido. KASPER. Kraków. 

 

 

 

Przybycień R., Sterkowicz-Przybycień K., 2006. Program wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Sztuka walki HAPKIDO – alternatywą dla tradycyjnego wychowania fizycznego i sportu szkolnego. BK. Wrocław.

  

 Artykuły

  1. Sterkowicz K. Dźwignia na wyprostowanym ramieniu i jej praktyczne zastosowanie w samoobronie. Sporty walki w edukacji dzieci i młodzieży. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, Płock 2002, s.75-81.

  2. Sterkowicz S., Madejski E. Metodyka nauczania i doskonalenia elementów samoobrony stosowana w hapkido. Sporty walki w edukacji dzieci i młodzieży. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, Płock 2002, s. 83-95.

  3. Sterkowicz-Przybycień K., Przybycień R. Efektywność ćwiczeń tosowanych podczas obozu rekreacyjno – sportowego hapkido. Promocja zdrowia rodziny. Annales, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademia Medyczna, Lublin 2004, Tom 6, s. 256-262.

  4. Przybycień R. Hapkido – koreańska sztuka walki. Magazyn sztuk walki „KIAP” 2004, nr 2 s. 6,

  5. Sterkowicz-Przybycień K., Przybycień R. Zdrowie w hierarchii motywów osób uprawiających hapkido. Promocja zdrowia rodziny. Annales, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademia Medyczna, Lublin 2005, Tom 5, s. 267-270. zobacz

  6. Przybycień R. Sztuka walki hapkido – alternatywą dla tradycyjnego wychowania fizycznego i sportu szkolnego. „Lider” 2005, nr 6, s. 11-13.

  7. Przybycień R. Sztuka walki „Hapkido” – alternatywny program wychowania fizycznego. Wychowanie fizyczne i zdrowotne 2005, nr 5, s. 8-12.

  8. Przybycień R., Sterkowicz-Przybycień K. „Hapkido – wschodnia sztuka walki w polskiej szkole”. Rocznik Naukowy IDO RUCH DLA KULTURY/ Movement for Culture, Rzeszów 2007, Tom VII, s.196-198.

  9. Przybycień R. „Krakowski Festiwal Sztuk Walki”. Rocznik Naukowy IDO RUCH DLA KULTURY/ Movement for Culture, Rzeszów 2007, Tom VII, s. 233-235.

  10. Katarzyna Sterkowicz-Przybycień, Rafał Przybycień, Sam Plumb „Hapkido: Korean martial art”. Archives of Budo Conference Proceedings 2015; 1: 207-211 Published online: Sep 17, 2015. zobacz

Wykaz wszystkich publikacji  prof. Stanisława Sterkowicza do 2008 roku
 Wykaz wszystkich publikacji prof. Stanisława Sterkowicza od 2009 roku
 Wykaz wszystkich publikacji dr Katarzyny Sterkowicz-Przybycień do 2008 roku 
Wykaz wszystkich publikacji dr Katarzyny Sterkowicz-Przybycień od 2009 roku