Tomasz Łopatka Bo Dan


„Przygodę ze sztukami walki rozpocząłem będąc jeszcze w szkole średniej. W tym czasie trenowałem Taekwondo, Karate i Aiki Jujutsu równocześnie poszukując sztuki walki, która łączyłaby w sobie poznane techniki.
Zwieńczeniem moich poszukiwań okazało się Hapkido, które nieprzerwalnie uprawiam od 2012 roku. W trakcie tego okresu wielokrotnie uczestniczyłem w pokazach oraz seminariach. Dzięki Hapkido polepszyłem i podtrzymuję sprawność i kondycję fizyczną oraz nawiązałem wiele znajomości, które trwają już kilka lat”.