Wiesław Delekta 1Dan

„Moje pierwsze spotkanie z Hapkido miało miejsce w 1996 roku. Zaprowadziłem wtedy synów (obecnie posiadają II Dan w Hapkido) na treningi⛩ prowadzone przez prof. Stanisława Sterkowicza. Przez pierwsze 3 lata byłem jedynie obserwatorem ćwiczeń. Następnie za namową profesora zacząłem czynnie uczestniczyć w zajęciach. Treningi traktowałem jako formę aktywności fizycznej. Dopiero po następnych kilku latach zdecydowałem się na uczestnictwo w pełnym zakresie i zacząłem awansować na stopnie Gup. Od tego czasu biorę czynny udział w festiwalach sztuk walki, pokazach, seminariach i egzaminach na stopnie mistrzowskie”.