Egzamin na stopnie uczniowskie gup

16 grudnia odbył się egzamin na stopnie uczniowskie gup🥋⛩. Do egzaminu przystąpili nasi najmłodsi adepci. Dla większości był to ich pierwszy sprawdzian. Po części sprawnościowej, każdy musiał zaprezentować umiejętność amortyzacji upadków, podstawowe techniki kopnięć i uderzeń oraz techniki hoshinsul. Na koniec zastały układy formalne hyung oraz test kyokpa. Serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu. Jesteśmy z Was dumni💪!