Hapkido w ramach WF

Właśnie mija 16 lat od ukazania się programu wychowania fizycznego opartego na sztuce walki HAPKIDO. Był to ogromny sukces, aby w tamtym czasie przekonać ówczesne MENIS do korzyści jakie daje uprawianie sztuk walki i umożliwieniu wprowadzenia ich do szkół. Działo się to wszystko w bardzo trudnym okresie, kiedy uczniowie w jednej ze szkół w Toruniu podczas lekcji założyli nauczycielowi kosz na głowę. Pojawiły się wtedy głosy: ” Co powie opina publiczna kiedy zaakceptuje się taki program? Czy nauczanie hapkido lub innych sztuk walki nie wzbudzi agresji wśród uczniów?” Program jest jednak tak dobry, że sam się obronił. Zawiera on bowiem podstawy programowe. Gry zespołowe, lekkoatletykę gimnastykę, pływanie, gimnastykę korekcyjną, elementy tańca i oczywiście HAPKIDO. Do tego jeszcze organizację imprez sportowych i rekreacyjnych. Pięć z siedmiu dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny wf. Wygrał w konkursie pt. „Alternatywne programy wychowania fizycznego i sportu szkolnego” a później otrzymał bardzo dobre recenzje od ekspertów MENiS. Do dzisiaj jest bardzo aktualny i może być inspiracją dla nauczycieli do tworzenia własnych autorskich programów wf.